Szkolenie z zakresu obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących

Szkolenie z zakresu obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących

Szkolenie z zakresu obsługi osób niesłyszących odbyło się 11-12 marca 2014.

Prowadziła je Serena Cant z Wielkiej Brytanii, osoba niesłysząca, szkoleniowiec specjalizujący się w wykładach w brytyjskim języku migowym (BSL) w muzeach i galeriach w Londynie. Wykłady przeprowadzili także prof. Kazimiera Krakowiak, pedagog specjalny oraz jej syn Łukasz, historyk sztuki – osoba niesłysząca.

Serena Cant opowiedziała m.in. kim są osoby niesłyszące i jak bardzo zróżnicowana jest to grupa. Wskazała na różne bariery i problemy jakie spotykają osoby niesłyszące w muzeach, których często nie potrafią zrozumieć  osoby słyszące. Uczestnicy zapoznali się z dobre praktykami m.in. z muzeów w Londynie. Serenę Cant wspierała lipspikerka Sara Scanlon.

Prof. Kazimiera Krakowiak wprowadziła uczestników w tajemnice świata ludzi z uszkodzeniami słuchu. W bardzo przystępny i ciekawy sposób omówiła rodzaje języka migowego oraz systemu fonogestów. Przytoczyła polskie statystki, omówiła także zasady natężenia słuchu, jak słyszymy, jak słyszą osoby z uszkodzeniami słuchu i jak bardzo jest to zróżnicowane. Łukasz Krakowiak na swoim przykładzie mówił jakie bariery spotyka osoba niesłysząca w sferze publicznej, np. na studiach.

W dniu praktycznych zajęć Serena Cant współpracowała przy pokazywaniu i omawianiu wystaw z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi, które gościli na szkoleniu. Serena Cant jest autorką innowacyjnego programu edukacyjnego „Pomagając Muzeom Słuchać Ludzi Niesłyszących” – do pobrania w zakładce „publikacje”. Więcej o szkoleniu na naszym blogu.

Informacje o prelegentach:

Serena Cant, niezależny prelegent i szkoleniowiec specjalizujący się w wykładach w brytyjskim języku migowym (BSL) w muzeach i galeriach w Londynie, m.in.: w Dulwich Picture Gallery, Geffry Museum, National Gallery, Royal Academy of Arts, Tate Britain, Tate Modern, Victoria and Albert Museum, Wallace Collection. Prowadząca szkolenie i mentoring w ramach kursu Signing Art  (Sztuka migania albo Miganie w sztuce), Tate Modern 2012. Autorka wielu publikacji z zakresu sztuki i udostępniania sztuki i kultury osobom niesłyszącym i słabosłyszącym.

Kazimiera Krakowiak, dr hab.,wykłada w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Koncentruje się na zagadnieniu kształtowania mowy i rozwijania języka u dzieci z najgłębszymi uszkodzeniami słuchu. Jako pierwsza opracowała polską metodę fonogestów, wzorowaną na koncepcji Cued Speech R. O. Cornetta i „znakach ręczno-ustnych" Jana Siestrzyńskiego, która pomaga osobom z głębokim prelingwalnym uszkodzeniem słuchu biegle opanować  język polski w mowie i piśmie.

Łukasz Krakowiak, ukończył historię sztuki oraz podyplomowe studia w zakresie surdopedagogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie na studiach doktoranckich. Pracował m.in. w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jest osobą niesłyszącą.