szkolenia

Współcześnie jednym z najważniejszych problemów przed jakim stają muzea jest zapewnienie dostępu do kultury jak najszerszemu gronu społeczeństwa. Kwestia dostępności muzeów dla osób z niepełnosprawnością należy do trudnych wyzwań, które wymagają nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale wrażliwości i zmiany mentalności.

Proponujemy stały rozwój edukatorów muzealnych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, które będą wskazywały nowe kierunki w pracy muzealnika, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Pierwsze szkolenia zrealizowane w ramach projektu Muzea Bez Barier odbyły się w lutym i marcu 2014 r. w Stalowej Woli. Podczas trzech spotkań siedemdziesięciu pięciu polskich i ukraińskich pracowników muzealnych zostało przeszkolonych w zakresie edukacji osób dotkniętych dysfunkcjami. Co ważne w szkoleniach wzięły aktywny udział także osoby niepełnosprawne.

Celem szkoleń było podniesienie kwalifikacji pracowników muzealnych w obsłudze gości z niepełnosprawnością, co powinno znacząco zwiększyć szanse na wzrost liczby wizyt tej grupy odbiorców w muzeum. Szkolenia miały za zadanie nie tylko edukować ale także wskazywać nowe rozwiązania, pomagać tworzyć własne programy edukacyjne, zwiększać wrażliwość, zrozumienie problemów i oczekiwań osób z niepełnosprawnością.

Metodologia: Szkolenia oparte na metodach interaktywnych, prowadzone były w formie warsztatów z udziałem osób z niepełnosprawnością. Wykorzystano przede wszystkim techniki: dyskusji, analizy przypadków, ćwiczeń oraz miniwykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi.

Referenci szkolenia: Szkolenia prowadzili specjaliści w zakresie poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, z polski i z zagranicy, autorzy innowacyjnych programów edukacyjnych stworzonych na potrzeby projektu "Muzea bez barier".

Szkolenie z zakresu obsługi osób niewidomych prowadził dr Marcin Szeląg, historyk sztuki, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Towarzyszyły mu Kinga Malik-Gunia, Paulina Szeląg oraz Ewa Woźniak, które zajmowały się częścią warsztatową.

Szkolenie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadziła Mireille Defreyne z Belgii, koordynator Centrum Fachowej Wiedzy w zakresie Edukacji dotyczącej Dziedzictwa Kulturowego przy Katolickiej Wszechnicy Południowo-Zachodniej Flandrii – KATHO, Tielt; wykładowca w Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

O barierach fizycznych/architektonicznych w muzeach opowiadał Tomasz Wasielewski, przedsiębiorca, sekretarz Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu Sas, od 2000 roku poruszający się na wózku.

Szkolenie z zakresu obsługi osób niesłyszących prowadziła Serena Cant z Wielkiej Brytanii, osoba niesłysząca, szkoleniowiec specjalizujący się w wykładach w brytyjskim języku migowym (BSL) w muzeach i galeriach w Londynie. Wykłady przeprowadzili także prof. Kazimiera Krakowiak (wykładowca w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; opracowała polską metodę fonogestów, która pomaga osobom z głębokim prelingwalnym uszkodzeniem słuchu biegle opanować język polski w mowie i piśmie) oraz jej syn Łukasz, historyk sztuki – osoba niesłysząca.

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz biuletynami poszkoleniowymi, które można pobrać poniżej.