konferencje

Istnieje potrzeba dzielenia się doświadczeniami i pomysłami w zakresie stworzenia jak najszerszego dostępu osób niepełnosprawnych do placówek kultury. Stąd zainicjowano powstanie cyklu branżowych spotkań, na których omawiany będzie problem różnego rodzaju problemów z dostępnością osób z różnymi dysfunkcjami do placówek kulturalnych.

Pierwsza branżowa konferencja szkoleniowa, poświęcona wyłącznie obsłudze gości niepełnosprawnych w muzeum odbyła 9 października 2014 r. w Pałacu Potockich we Lwowie. Prelegentami byli polscy specjaliści z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz muzealnicy, którzy podzielili się doświadczeniem, wiedzą i pomysłami umożliwiającymi udostępnianie muzeów osobom dotkniętym dysfunkcjami. Omówione zostały różnego rodzaju bariery: architektoniczne, edukacyjne, mentalne i społeczne, a następnie sposoby ich likwidacji. W konferencji wzięło udział 48 osób reprezentujących kilkanaście muzeów z obwodu lwowskiego i mediów.

W związku z tym, że każda niepełnosprawność jest odmienna i wymaga innych rozwiązań, program konferencji uwzględnił rozmaite potrzeby, zainteresowania, zdolności i ograniczenia odwiedzających nasze muzea. Uczestnicy konferencji zmierzyli się z problemami osób niepełnosprawnych w muzeach, z mitami i stereotypami w tym zakresie, poznali najnowsze programy edukacyjne i wystawiennicze realizowane przez polskie i ukraińskie muzea. Konferencję zakończyły praktyczne pokazy programów edukacyjnych zrealizowane przez osoby z różnymi dysfunkcjami.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji, dostęny poniżej oraz materiałami pokonferencyjnymi, które znajdują sie w zakładce PUBLIKACJE.