Raporty

Diagnozę działalności na rzecz dostępu osób niepełnoprawnych w kulturze ilustrują raporty, które sukcesywnie będą zamieszczane na portalu.

2015

Raport z badania po zakończeniu szkoleń z zakresu obsługi osób niepelnosprawnych zwiedzających. - do pobrania poniżej

2014

RAPORT z badania spocjologicznego Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych - do pobrania poniżej

Badanie „Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych" zostało zrealizowane w ramach projektu „Muzea bez barier" w okresie od czerwca do października 2013 roku przez Pracownię Analiz Społecznych IPSYLON.

Głównym celem badania było określenie potencjału polskich i ukraińskich muzeów w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe badania:

1) Ocena stopnia fizycznej dostępności polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych.

2) Oszacowanie poziomu edukacyjnego dostępności polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych.

3) Poznanie doświadczeń badanych polskich i ukraińskich muzeów w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4) Określenie, czy badani mają wiedzę na temat dostępności muzeów dla osób niepełnosprawnych.

5) Ocena gotowości do podjęcia prób (eksperymentów) z programami edukacyjnymi dostępnymi dla osób niepełnosprawnych po zakończeniu realizacji szkoleń (zmiana w zakresie świadomości barier i umiejętności).

6) Zbadanie opinii na temat oczekiwań wsparcia merytorycznego dla edukatorów muzealnych.

7) Rekomendacje na przyszłość.

2013
Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, podsumowanie I etapu badań 2013 r. - do pobrania poniżej
Ankieta - dostępność muzeum 2013 r. - do pobrania poniżej
Uwaga: ankieta o dostępności ma charakter otwarty, czekamy na zgłoszenia kolejnych muzeów oraz ewentulane korekty dotychczas przesłanych ankiet.

2009
Gość niepełnosprawny w muzeum, raport 2009 r. - do pobrania poniżej
Ankieta - dostępność muzeum 2009 r. - do pobrania poniżej