AKADEMIA "Kultury Bez Barier"

ułatwienia dla niewidzących w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli - Poczuj sztukę ułatwienia dla niewidzących w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli - Poczuj sztukę

Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://muzeabezbarier.pl/akademia/akademia#sigProGalleria771a23ea9e

AKADEMIA "Kultury Bez Barier"

Jak powstała Akademia?
To co naprawdę sprawia, że muzeum staje się wyjątkowe, to poziom dostępności, który ma więcej wspólnego z jego filozofią niż z jego architekturą. Rozmaite bariery; intelektualne, społeczne i fizyczne, niejednokrotnie przeszkadzają muzeom w pełni wykorzystać ich potencjał edukacyjny i wystawienniczy.

Muzeum pozbawione barier społecznych, intelektualnych i architektonicznych staje się wyjątkowym miejscem, umiejącym w pełni wykorzystać swój potencjał wystawienniczy i edukacyjny.

AKADEMIA działa zgodne z mottem praw osób niepełnosprawnych: „NIC O NAS BEZ NAS".

Na podstawie przeprowadzonego w 2009 przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli badania ankietowego na temat dostępności polskich muzeów dla osób z dysfunkcjami oraz otrzymanej informacji z obwodu Lwowskiego zidentyfikowano następujące problemy w tym zakresie:

 • Niewystarczająca liczba muzeów dostępnych dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostosowań architektonicznych i edukacyjnych.
 • Brak dostatecznej wiedzy pracowników muzeów na temat obsługi osób niepełnosprawnych. Polscy i ukraińscy edukatorzy nie posiadają wsparcia merytorycznego koniecznego do prowadzenia efektywnej edukacji osób z dysfunkcjami.
 • Niedostatecznie rozwinięta sieć współpracy pomiędzy muzeami polskimi i ukraińskimi w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.
 • Brak profesjonalnych centrów kształcenia personelu muzeów w zakresie standardów obsługi osób niepełnosprawnych w instytucjach kultury.

Odpowiedzią na te potrzeby jest utworzenie przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Akademii kształcącej personel muzeów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz powstanie koalicji „Muzea bez barier".

Jakie są nasze cele?
Głównym celem działania AKADEMII jest zwiększenie liczby muzeów dostępnych dla osób niepełnosprawnych przez:

 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla osób z dysfunkcjami
 • wprowadzanie standardów w zakresie edukacji (szkolenia, konferencje, warsztaty)
 • promowanie innowacji edukacyjnych i społecznych,
 • przygotowanie oferty szkoleniowej i organizacja różnych form wymiany doświadczeń, dobrych praktyk
 • inicjowanie różnorodnych form pracy w muzeach z osobami niepełnosprawnymi
 • opracowanie, upowszechnienie i gromadzenie informacji w zakresie edukacji muzealnej skierowanej do osób niepełnosprawnych
 • inicjowanie i nawiązywanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej,
 • uspołecznienie pracy muzeów poprzez wzmocnienie wpływu osób niepełnosprawnych na kształtowanie programu wystawienniczego i edukacyjnego placówek
 • podniesienie świadomości w zakresie uniwersalnych zasad projektowania budynków i wystaw muzealnych
 • przygotowanie i prezentację treści muzealnej dla zróżnicowanych ze względu na stopień sprawności odbiorców
 • opracowanie publikacji popularyzujących zagadnienia dostępności muzeów dla osób niepełnosprawnych
 • inicjowanie współpracy między muzeami a środowiskami osób niepełnosprawnych


Efekty prac AKADEMII będą zamieszczane na portalu „Muzea bez Barier".

Do kogo adresujemy nasze działania?
AKADEMIA adresuje swoje działania w szczególności do:
a) muzeów w Polsce i na Ukrainie
b) edukatorów muzeów polskich i ukraińskich
c) pracowników muzeów tzw. pierwszego kontaktu
d) kuratorów i kustoszy muzealnych
e) konserwatorów muzealnych
f) kadry zarządzającej muzeami
g) społeczności osób niepełnosprawnych w Polsce i na Ukrainie
h) liderów organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
i) architektów i projektantów budynków i wystaw muzealnych
j) pracowników branży IT oraz ITC opracowujących technologie i rozwiązania dla sektora instytucji kultury
k) urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za wydarzenia i instytucje kultury
l) organizacji NGO

Jak wygląda infrastruktura AKADEMII?

Akademia posiada odpowiednio przygotowane sale zarówno do kształcenia edukatorów jak i osób niepełnosprawnych.

Sala Szkoleniowo-Wystawiennicza o łącznej powierzchni 77 m2 została wyposażona w meble konferencyjne, nowoczesny sprzęt audio-wideo, zestaw nagłośnieniowy, pętle indukcyjne, system podwieszania ekspozycji.

Sala Edukacyjna o łącznej powierzchni 53 m2 została wyposażona w sprzęt audio-wideo i zestaw nagłośnieniowy; panel interaktywny dla osób niewidzących; mówiący identyfikator etykiet; stephear – system informacyjny wspomagający orientację w terenie; pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Strefa Akademii została zlokalizowana na parterze budynku, w najbliższym sąsiedztwie Punktu Informacyjnego, Restauracji Art. Cafe, samoobsługowego sklepiku muzealnego i dwóch toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking oraz wejście główne do Muzeum są dostępne dla osób z dysfunkcjami.

 

Więcej w tej kategorii: o nas »