Szkolenie z zakresu obsługi osób niewidomych i słabowidzących

Szkolenie z zakresu obsługi osób niewidomych i słabowidzących - część warsztatowa Szkolenie z zakresu obsługi osób niewidomych i słabowidzących - część warsztatowa

Szkolenie z zakresu obsługi osób niewidomych i słabowidzących

Szkolenie z zakresu obsługi osób niewidomych odbyło się w dniach 10-11 lutego 2014.

Prowadził je dr Marcin Szeląg historyk sztuki, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Towarzyszyły mu Kinga Malik-Gunia, Paulina Szeląg oraz Ewa Woźniak, które zajmowały się częścią warsztatową.

Muzealnicy polscy i ukraińscy uczestniczyli w części teoretycznej jak i praktycznej szkolenia. Przybliżony został rozwój muzealnictwa pod kątem dostępu do zbiorów dla coraz szerszej publiczności. Omówiono także ciekawy projekt-wystawę, który realizowało Muzeum Narodowe w poznaniu pn. „5 zmysłów Audiodeskrypcja".

Ważną częścią szkolenia było wprowadzenie w teorię muzeum partycypacyjnego. Na niej bowiem opiera się innowacyjny program edukacyjny „Myśląc zmysłami – czując rozumem", który Marcin Szeląg stworzył na potrzeby projektu Muzea bez barier. Program do pobrania w zakładce „publikacje". W części warsztatowej szkolenia, która odbyła się z udziałem osób niewidomych i słabowidzących, w praktyczny sposób wprowadzane zostały w niektóre założenia wspomnianego programu edukacyjnego. Więcej o szkoleniu na naszym blogu.

Informacje o prelegentach:

dr Marcin Szeląg – historyk sztuki, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zajmuje się współczesną problematyką muzealną i teorią edukacji muzealnej. Współredaktor pierwszej w Polsce antologii tekstów poświęconych edukacji muzealnej Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń (2010), autor koncepcji badań Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce (2009-2012) oraz redaktor tomu Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju podsumowującego te badania (2012). Jego doświadczenie w obszarze innowacyjnych programów edukacyjnych, w tym adresowanych do społeczności osób niepełnosprawnych, obejmuje m.in.: współautorstwo wystawy i programu edukacyjnego 5 zmysłów. Audiodeskrypcja (2011), opracowanie koncepcji udostępniania galerii stałych w Muzeum Narodowym w Poznaniu (2012), przygotowanie wystawy partycypacyjnej Co ma koronka do wiatraka? Niderlandy (2013). Obecnie realizuje projekt badawczy Edukacja w muzeum sztuki finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Kinga Malik-Gunia – absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie kierunek pedagogika w zakresie pedagogika rewalidacyjna o specjalności oligofrenopedagogika; od 9 lat związana zawodowo z Zespołem Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, gdzie pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną; specjalistka w zakresie komunikacji alternatywnej; asystentka w Olimpiadach Specjalnych Wielkopolskie – Poznań. Współinicjatorka szkolnego projektu „Spacery ze sztuką", zachęcającego młodzież i ich rodziny do współtworzenia oraz czynnego udziału w życiu kulturalnym Poznania. Współautorka projektów filmowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wspólnie z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Paulina Szeląg – historyk sztuki, edukator muzealny, kurator Działu Tkanin, Variów i Miniatur Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Interesuje się historią muzealnictwa, teorią edukacji muzealnej i problematyką wystawiennictwa. Autorka muzealnych publikacji i programów edukacyjnych. Od 6 lat w Muzeum Narodowym w Poznaniu realizuje projekt „Sztuka Życia" dedykowany uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu.

Ewa Woźniak – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek pedagogika specjalna, specjalistka w zakresie komunikacji alternatywnej od 15 lat związana zawodowo z Zespołem Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu gdzie zajmuje się młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Współtwórczyni wielu projektów angażujących uczniów szkół specjalnych w aktywne współuczestniczenie w kulturze nie tylko jako odbiorców, ale również jako twórców m.in. współinicjatorka programu „Sztuka życia" prowadzonego od 2008 roku we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz projektu „Wielka przygoda z filmem" realizowanego przy współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.