Poczuj sztukę

Jest to pierwsza w Polsce nowoczesna wystawa sensoryczna przygotowana z myślą o pełnej integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, gdzie eksponaty jednocześnie uczą i bawią, ćwiczą pamięć i koncentrację. Interaktywne eksponaty rozwijają wyobraźnię przestrzenną, pobudzają zmysły, mogą być również użyte w celach rehabilitacyjnych i edukacyjnych do nauki alfabetu brajla.

http://muzeum.stalowawola.pl/poczujsztuke

Projekt „Poczuj sztukę" został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patron nad wystawą objęła Fundacja „Integracja", Polski Związek Niewidomych i Polskich Związek Głuchych.

idea wystawy: Lucyna Mizera
koncepcja i design: Karolina Perrin
opracowanie merytoryczne: Elżbieta Skromak, koordynator wystawy

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Galeria Warsztat
ul. Hutnicza 17

wystawa czynna od marca do listopada:
pn. 8.00-15.00,
wt. 8.00-18.00,
śr., czw., pt. 8.00-15.00,
niedz. 16.00-19.00,
sob. nieczynne

Wystawa inspirowana jest kulturą ludową Lasowiaków. Zwiedzający mają możliwość swobodnego poruszania się po ekspozycji, a wszystkie eksponaty przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych i niesłyszących. Prosta zasada działania oparta na doświadczaniu sztuki poprzez dotyk zachęca do samodzielnych eksperymentów i ćwiczeń polegających na rozpoznawaniu kształtów i odbieraniu różnych bodźców zewnętrznych, a wszystko to... z zamkniętymi oczami.

Jest to kolejny krok na drodze udostępniania oferty stalowowolskiego Muzeum osobom niepełnosprawnym. Za projekt „Dostępne Muzeum" realizowany sukcesywnie od 2007 r., Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w roku 2010 zostało nagrodzone w konkursie „Polska Pięknieje".

Dopełnieniem ekspozycji jest witryna internetowa, na której znalazła się interaktywna gra, a także kolorowa książeczka „Czarodzieje", dostosowana do odbioru przez osoby niewidome, dzięki niej nasi goście utrwalą sobie wrażenia doznane w trakcie zabawy.

Multimedialną przestrzeń tworzy 8 interaktywnych eksponatów zaawansowanych technologicznie. Każdy eksponat wprowadza w inny świat doznań:
Zobacz niewidzialne, Muśnij wiatr, Dotknij dźwięku, Przepisz, Powąchaj kolor, Poczuj cień, Wsłuchaj się w ruch, Gra interaktywna

Koncepcja i cel zabaw edukacyjnych:
Intencją wystawy jest integracja osób niepełnosprawnych w sposób pełny, aby mogły wykonywać wszystkie zabawy jednakowo z innymi zwiedzającymi.
Wystawa jest dostosowana szczególnie do odbioru przez osoby niedowidzące i niewidome. Zasada działania wszystkich eksponatów jest oparta na użyciu zmysłu dotyku, a komunikaty przedstawione w formie brajla.

Wystawa Poczuj Sztukę pełni funkcje:

edukacyjno–poznawczą: rozróżnianie kształtów, poznawanie ornamentyki i etnografii regionu poprzez sztukę nowoczesną, poznawanie nowoczesnej technologii i praw fizyki; rozróżnianie dźwięków, kształtowanie wyobraźni i pozytywnych emocji, samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków.

rehabilitacyjną: przede wszystkim rozwijanie zmysłu dotyku, ale także słuchu, wzroku i węchu, rozwijanie koordynacji ruchowej, rozwijanie pamięci: powtarzanie zapamiętanego wzoru,

integracyjną i rekreacyjną: poprzez zabawę z rówieśnikami sprawnymi i niepełnosprawnym


OPISY EKSPONATÓW:


Zobacz niewidzialne
opis działania:
Eksponat umożliwia interakcję dwóch osób. Każda tworzy kształty wciskając punkty. Zabawa polega na powtarzaniu kształtu drugiego gracza, lub na tworzeniu tych samych wzorów na czas.
hasła dydaktyczne: tworzenie nowych kształtów, myślenie przestrzenne, refleks, zapamiętywanie wzorów.
Uwaga: Eksponat może być używany w celach rehabilitacyjnych do stymulacji zmysłów i nauki Brajla.

Muśnij wiatr
opis działania: Obsługa wystawy uruchamia eksponat. Zwiedzający kładzie ręce na otworach eksponatu, a na jego dłonie skierowany jest podmuch powietrza. Powietrze "rysuje" kształt, który następnie zwiedzający ma rozpoznać. Odpowiedź znajdzie za pomocą dotyku na komunikacie zamocowanym na blacie.
hasła dydaktyczne: uwrażliwienie narządów czucia powierzchniowego, myślenie przestrzenne, zapamiętywanie wzorów.
Uwaga: Eksponat może być używany w celach rehabilitacyjnych do stymulacji zmysłu dotyku.

Dotknij dźwięku
opis działania: Zwiedzający kładzie ręce na elementach wystających ponad blat. Jeśli naciśnie przycisk, to pod dłońmi poczuje wibracje powietrza. Jego zadaniem jest rozpoznać, jaki instrument może wydawać taki dźwięk. Odpowiedź znajdzie za pomocą dotyku na komunikacie zamocowanym na blacie.
hasła dydaktyczne: uwrażliwienie narządów czucia powierzchniowego, poczucie rytmu, odbieranie fal dźwiękowych.
Uwaga: Eksponat może być używany w celach rehabilitacyjnych do stymulacji zmysłu dotyku i słuchu.

Przepisz
opis działania: Gra społecznościowa. Uczestnicy wykonują wzory na papierze. Wszystkie wzory tworzą swoistą historię wystawy i jej uczestników. Przykłady kształtów zwiedzający znajdą za pomocą dotyku na komunikacie zamocowanym na blacie.
hasła dydaktyczne: wyobraźnia, analogiczne myślenie, następstwo czynności, ćwiczenia mięśni dłoni.

Powąchaj kolor
opis działania: Zwiedzający najpierw za pomocą dotyku badają tekstury postaci na blacie, a następnie biorą jeden z korków. Każdy korek oznaczony jest jedną teksturą i zawiera jeden zapach. Zadanie polega na odnalezieniu podobnych tekstur i skojarzeniu ich z danym kolorem. Odpowiedź można znaleźć w tekście komunikatu zamocowanym na blacie.
hasła dydaktyczne: Zmysł węchu i wyobraźni, interpretacja zapachów.
Uwaga: Eksponat może być używany w celach rehabilitacyjnych do stymulacji zmysłu dotyku.

Poczuj cień
opis działania: Zwiedzający najpierw dotyka kształtu pośrodku eksponatu, a następnie podchodzi do jednej z 2 tablic i za pomocą metalowego elementu dotyka jej płaszczyzny. W tablicy są wmontowane magnesy, które naprowadzają rękę dziecka. Zwiedzający po krótkiej chwili powinien rysować po płaszczyźnie kształt, który przypomina cień, jaki mógłby rzucać przedmiot znajdujący się pośrodku eksponatu.
hasła dydaktyczne: Zmysł dotyku i wyobraźni, interpretacja kształtów.

Wsłuchaj się ruch
opis działania: Zwiedzający przemieszczają się pomiędzy dwoma ramionami konstrukcji. Poruszając stopami zasłania wiązki lasera, to powoduje uruchomienie się dźwięku i kolorowego światła. Przemieszczając się po całej powierzchni może napotkać 7 różnych dźwięków i kolorów światła. Zabawa polega na rozpoznaniu wszystkich dźwięków.
hasła dydaktyczne: zmysł słuchu, orientacji przestrzennej, świadomość ruchu.

Gra interaktywna
opis działania: Prosta gra interaktywna polegająca na odsłanianiu kolejnych obrazków, zapamiętywaniu ich i łączeniu ich w pary. Na pierwszym etapie gry wykorzystuje się zmysł wzroku i słuchu, natomiast na kolejnych tylko słuchu.
hasła dydaktyczne: Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, determinacja, spostrzegawczość, zmysł słuchu.