wystawy

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (muzeum.stalowawola.pl) istnieje od 1999 r. Od 2002 r. mieści się zamku Lubomirskich w Rozwadowie (neoklasyczny budynek z 2. poł XVIII w). Gromadzi i udostępnia zabytki archeologiczne, etnograficzne, historyczne, a także kolekcje sztuki. Obecnie prezentuje cztery ekspozycje stałe, z których dwie: „Galeria przez dotyk" oraz „Poczuj sztukę" powstały z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku.

Od 2007 r. Muzeum realizuje pierwszy w Polsce zintegrowany program dla osób niepełnosprawnych „Dostępne Muzeum". To nowatorski program edukacyjny, który poprzez likwidację barier architektonicznych i mentalnych umożliwia aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu, a także niepełnosprawnym intelektualnie.

Poprzez zmianę postaw i wprowadzanie programów edukacyjnych stalowowolskie Muzeum realizuje ideę szerokiego dostępu do kultury dla wszystkich, którzy jej poszukują. Program został obudowany inicjatywami szkoleniowymi, artystycznymi, pedagogicznymi, wydawniczymi, multimedialnymi.

Efektem podjętych działań jest także „Galeria przez Dotyk", plenerowa wystawa 24 rzeźb przeznaczonych do percepcji dotykowej. W roku 2011 powstała tu także pierwsza w Polsce interaktywna wystawa sensoryczna „Poczuj sztukę" przygotowana z myślą o pełnej integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, gdzie eksponaty jednocześnie uczą i bawią, ćwiczą pamięć i koncentrację.

Jednocześnie Muzeum realizuje projekt popularyzacji dostępności muzeów dla osób niepełnosprawnych. W jego ramach odbyły się pierwsze w Polsce dwie edycje ogólnopolskiego szkolenia dla muzealników „Gość niepełnosprawny w Muzeum", poświęcone w całości problematyce w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.
Za tego typu działania Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otrzymało I nagrodę w konkursie „Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich"(2010 r.) oraz wyróżnienia w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla (2007 r. , 2009 r., 2010 r.).

Projekty dla osób niepełnosprawnych był współfinansowane przez Program Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III/TACIS CBC 2004 r. i Programy Operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mając takie doświadczenia, w roku 2013 stalowowolskie Muzeum rozpoczęło realizację transgranicznego projektu „Muzea bez barier"- Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego", w ramach którego została utworzona AKADEMIA „MUZEA BEZ BARIER".

Więcej w tej kategorii: « multimedia budynki »