конференції

Існує потреба ділитися досвідом i ідеями у сфері створення умов для якомога ширшого доступу людей з особливими потребами до закладів культури. Цим була зумовлена ініціатива проведення циклу галузевих зустрічей, на яких обговорюються різні аспекти широкого спектру проблем доступу до культурних закладів, з якими стикаються люди з різними видами особливих потреб/неповносправності.

Перша галузева конференція, присвячена виключно питанням обслуговування в музеях відвідувачів з особливими потребами, відбулася 9 жовтня 2014 року в Палаці Потоцьких у Львові. Лекторами були польські фахівці, що спеціалізуються на конкретних видах неповносправності, а також музейні працівники, котрі поділилися досвідом, знаннями i ідеями, що дають можливість покращення доступу до музейних фондів особам з особливими потребами. Було обговорено різноманітні бар'єри (архітектурні, навчально-освітні, ментальні i соціальні), з якими стикаються неповносправні, a також шляхи їх ліквідації. В конференції брали участь 48 представників кільканадцяти музеїв Львівської області та представники ЗМІ.

У зв'язку з тим, що кожен вид неповносправності є відмінним і вимагає інших вирішень, програмою конференції було враховано різноманітні потреби, зацікавлення/інтереси, здібності i обмеження відвідувачів наших музеїв. Учасники конференції проаналізували проблеми людей з особливими потребами в музеях, міфи та стереотипи у цій сфері, ознайомилися з найновішими навчально-освітніми і виставковими програмами, реалізованими польськими і українськими музеями. Конференція закінчилася практичною демонстрацією навчально-освітніх програм, реалізованих людьми з різними видами особливих потреб.

Запрошуємо ознайомитися з програмою конференції та підсумковими матеріалами за результатами її проведення, які можна скачати нижче.